Bộ Công Thương Cấp

Bộ công thương cấp giấy phép chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm Liên hệ nhanh: 0919 123 698

Xin cấp giấy an toàn vệ sinh thực phẩm đối với cơ sở sản xuất bánh mỳ

1.Căn cứ pháp lý 2.Điều kiện để đảm bảo an toàn thực phẩm ( Nguồn  sư tầm : Internet ) 3. Hồ sơ 4. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được quy định như sau: 5. Cơ quan có …

Chi tiết »