Home / Kiến Thức / Phòng Cháy Chữa Cháy

Phòng Cháy Chữa Cháy

Phòng cháy chữa cháy là tổng hợp các biện pháp, giải pháp kỹ thuật nhằm loại trừ hoặc hạn chế đến mức tối đa các nguy cơ xảy ra cháy, nổ, đồng thời tạo các …