Home / Luật ATTP

Luật ATTP

Luật An toàn thực phẩm. Số/ ký hiệu: 55/2010/QH12. Cơ quan ban hành: Quốc hội. Ngày ban hành: 17/06/2010. Ngày có hiệu lực : 01/07/2011. lh: 0919 123 698