Home / Kiến Thức

Kiến Thức

Chuyên mục : Kiến thức cho người tiêu dùng, kiến thức cho nhà sản xuất, giấy phép chứng nhận ATTP… cung cấp những thông tim hữu ích nhất – Vạn Luật

Để thực phẩm được an toàn: Công tác kiểm nghiệm cần được nâng cao (08/10/2018)

Bạch tuộc được ngâm trong dung dịch để tẩy trắng

Để sức khỏe của toàn xã hội được bảo đảm một cách tốt nhất, công tác bảo đảm VSATTP là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các lực lượng chức năng. Áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao công tác kiểm nghiệm là …

Chi tiết »

Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm- kiến thức nhà sản xuất cần biết

Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm là những quy chuẩn kỹ thuật và những quy định khác đối với thực phẩm, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền …

Chi tiết »