Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Allow from all RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index\.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . /index.php [L] Dịch Vị Cấp Giấy Phép Công Bố Mỹ Phẩm - Vạn Luật
Home / Các Giấy Phép Khác / Công Bố Thực Phẩm

Công Bố Thực Phẩm

Dịch vụ Công bố giấy mỹ phẩm nhanh, uy tín nhất Việt Nam. Gọi ngay để Công bố mỹ phẩm .Hơn 3000 KH thân thiết · Dịch vụ tư vấn 24/7 · Trên 5000 nhận xét tốt · Gói dịch vụ công bố VIP

Công bố sản phẩm là gì? Thủ tục công bố thực phẩm tại Việt Nam

Công bố sản phẩm là gì? Thủ tục công bố thực phẩm tại Việt Nam

Theo quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm số55/2010/QH12 có quy định: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam tham gia sản xuất, …

Chi tiết »