Home / Tag Archives: xin giấy phép cơ sở đủ điều kiện sản xuất thực phẩm biến đổi gen

Tag Archives: xin giấy phép cơ sở đủ điều kiện sản xuất thực phẩm biến đổi gen

Xin cấp giấy phép VSATTP cho cơ sở sản xuất các loại thực phẩm biến đổi gen

giấy chứng nhận vsattp cơ sở đủ điều kiện sản xuất thực phẩm biến đổi gen

Theo Luật ATTP số 55/2010/QH12 khoản 7 điều 2: “Thực phẩm biến đổi gen là thực phẩm có một hoặc nhiều thành phần nguyên liệu có gen bị biến đổi bằng công nghệ gen.” Thực phẩm biến đổi gen cần đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, tuân thủ …

Chi tiết »