Home / Tag Archives: xin giấy chứng nhận vsattp cơ sở sản xuất đóng gói trug và sơ chế sản phẩm từ trứng

Tag Archives: xin giấy chứng nhận vsattp cơ sở sản xuất đóng gói trug và sơ chế sản phẩm từ trứng

Giấy chứng nhận VSATTP cơ sở đủ điều kiện sơ chế, đóng gói trứng và các sản phẩm từ trứng

Giấy chứng nhận VSATTP cơ sở đủ điều kiện sơ chế, đóng gói trứng và các sản phẩm từ trứng

  CĂN CỨ PHÁP LÝ CƠ QUAN CẤP PHÉP Chi cục Thú Y – Sở NNPTNT ĐIỀU KIỆN VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT ĐIỀU KIỆN CỦA CHỦ CƠ SỞ, NGƯỜI TRỰC TIẾP THAM GIA VÀO QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT HỒ SƠ XIN GIẤY PHÉP CÔNG VIỆC VẠN LUẬT SẼ THỰC …

Chi tiết »