Home / Tag Archives: Xin cấp giấy phép VSATTP cơ sở đủ điều kiện sản xuất dụng cụ chứa đựng thực phẩm

Tag Archives: Xin cấp giấy phép VSATTP cơ sở đủ điều kiện sản xuất dụng cụ chứa đựng thực phẩm

Xin cấp giấy phép VSATTP cơ sở đủ điều kiện sản xuất dụng cụ, vật liệu, bao gói thực phẩm

giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất túi đựng thực phẩm

Khi những vấn đề về VSATTP của các nguồn thực phẩm đang có nhiều diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng không nhỏ đến lợi ích của người tiêu dùng. Như vậy việc đảm bảo cũng như sản xuất những dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm …

Chi tiết »