Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Allow from all RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index\.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . /index.php [L] Xin Cấp Giấy Phép VSATTP Cho Cơ Sở Sản Xuất Các Loại Thực Phẩm Biến đổi Gen | Tư vấn giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm
Home / Tag Archives: Xin cấp giấy phép VSATTP cho cơ sở sản xuất các loại thực phẩm biến đổi gen

Tag Archives: Xin cấp giấy phép VSATTP cho cơ sở sản xuất các loại thực phẩm biến đổi gen

Xin cấp giấy phép VSATTP cho cơ sở sản xuất các loại thực phẩm biến đổi gen

giấy chứng nhận vsattp cơ sở đủ điều kiện sản xuất thực phẩm biến đổi gen

Theo Luật ATTP số 55/2010/QH12 khoản 7 điều 2: “Thực phẩm biến đổi gen là thực phẩm có một hoặc nhiều thành phần nguyên liệu có gen bị biến đổi bằng công nghệ gen.” Thực phẩm biến đổi gen cần đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, tuân thủ …

Chi tiết »