Home / Tag Archives: Xin cấp giấy an toàn vệ sinh thực phẩm đối với cơ sở sản xuất bánh mỳ

Tag Archives: Xin cấp giấy an toàn vệ sinh thực phẩm đối với cơ sở sản xuất bánh mỳ

Xin cấp giấy an toàn vệ sinh thực phẩm đối với cơ sở sản xuất bánh mỳ

1.Căn cứ pháp lý 2.Điều kiện để đảm bảo an toàn thực phẩm ( Nguồn  sư tầm : Internet ) 3. Hồ sơ 4. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được quy định như sau: 5. Cơ quan có …

Chi tiết »