Home / Tag Archives: vệ sinh an toàn thực phẩm rượu bia nước

Tag Archives: vệ sinh an toàn thực phẩm rượu bia nước

Dịch vụ tư vấn xin cấp giấy phép cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm rượu bia nước giải khát

giấy phép cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm rượu bia nước giải khát

Định nghĩa Là các cơ sở kinh doanh về các loại nước: bia, rượu, nước giải khát và bán kèm với thức ăn. Vì sao quán rượu, bia, nước giải khát phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP)? Đảm bảo cung cấp dịch vụ phục vụ đồ …

Chi tiết »