Home / Tag Archives: Thủ tục xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhà hàng

Tag Archives: Thủ tục xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhà hàng

Thủ tục xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhà hàng, khách sạn

Thủ tục xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhà hàng, khách sạn

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (gọi tắt là giấy chứng nhận ATTP) là một trong những yêu cầu bắt buộc và không thể bỏ qua đối với những doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn Công ty Vạn …

Chi tiết »