Home / Tag Archives: giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP sản xuất phụ gia thực phẩm

Tag Archives: giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP sản xuất phụ gia thực phẩm

Xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP sản xuất phụ gia thực phẩm

XIN GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP SẢN XUẤT PHỤ GIA THỰC PHẨM

Cơ sở sản xuất phụ gia thực phẩm thuộc quản lý của Bộ Y tế, căn cứ vào quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất quy định tại Luật An toàn thực phẩm 2010, Nghị định 38/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật An toàn …

Chi tiết »
Call Now Button