Home / Các Giấy Phép Khác / Giấy phép kinh doanh rượu

Giấy phép kinh doanh rượu

Kinh doanh rượu là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc danh mục ngành nghề hạn chế kinh doanh. Vì vậy việc xin Giấy phép kinh doanh rượu khá phức tạp đã gây ra khó khăn không nhỏ cho các cá nhân và doanh nghiệp có nhu cầu xin cấp phép

Vạn Luật hiểu rõ được những băn khoăn và trở ngại lớn của các doanh nghiệp, cá nhân trong quá trình giải quyết những vấn đề pháp lý. Với kinh nghiệm đồng hành cùng hàng nghìn doanh nghiệp trong cả nước, cùng tầm nhìn của công ty và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp Vạn Luật sẽ mang lại sự hài lòng, tin tưởng của tất cả những khách hàng sử dụng dịch vụ của Vạn Luật.

I. Cơ sở pháp lý

 

– Căn cứ Luật thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005.

– Căn cứ Luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;

– Căn cứ Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

– Thông tư 60/2014/TT-BCT hướng dẫn Nghị định 94/2012/NĐ-CP về sản xuất, kinh doanh rượu do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

II. Danh mục hồ sơ

3.1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu (Điều 10 Thông tư 60/2014/TT-BCT)

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu gồm:

 

 1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu.
 2. Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế.
 3. Bản cam kết do doanh nghiệp tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại các cửa hàng kinh doanh và kho hàng của mình.
 4. Báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm các nội dung:
 5. a) Kết quả hoạt động kinh doanh 03 năm trước đó, kèm theo bảng kê chi tiết danh sách và bản sao hợp lệ các hợp đồng mua bán với mỗi tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu khác, các khoản thuế đã nộp;
 6. b) Hình thức tổ chức bán hàng, phương thức quản lý hệ thống phân phối.
 7. Bảng kê danh sách thương nhân, bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế, Giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu (nếu đã kinh doanh) của các doanh nghiệp đã hoặc sẽ thuộc hệ thống phân phối sản phẩm rượu trên địa bàn từ 06 tỉnh trở lên (tại địa bàn mỗi tỉnh phải có từ 03 doanh nghiệp bán buôn sản phẩm rượu trở lên).
 8. Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng mua bán của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc của các doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu khác (trong đó ghi rõ địa bàn, loại sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh).
 9. Bản sao Giấy chứng nhận công bố hợp quy hoặc Giấy chứng nhận tiêu chuẩn các loại sản phẩm rượu của doanh nghiệp dự kiến kinh doanh.
 10. Hồ sơ về phương tiện vận chuyển, bao gồm: bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng phương tiện vận chuyển (là sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê phương tiện vận tải phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp với thời gian thuê tối thiểu là 01 năm); tối thiểu phải có quyền sử dụng 03 xe có tải trọng từ 500 kg trở lên; đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian vận chuyển.
 11. Hồ sơ về năng lực tài chính: có năng lực tài chính bảo đảm cho toàn bộ hệ thống phân phối của doanh nghiệp hoạt động bình thường (có Giấy xác nhận của ngân hàng có số dư tài khoản tối thiểu 01 tỉ đồng).
 12. Bản sao Phiếu thu đã nộp phí và lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.

3.2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu (Điều 11 Thông tư 60/2014/TT-BCT)

sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu gồm:

 1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu.
 2. Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế.
 3. Bản cam kết do doanh nghiệp tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại các cửa hàng kinh doanh và kho hàng của mình.
 4. Báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp:
 5. a) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 03 năm trước đó, kèm theo bảng kê chi tiết danh sách và bản sao hợp lệ các hợp đồng mua bán với mỗi tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu, các khoản thuế đã nộp;
 6. b) Hình thức tổ chức bán hàng, phương thức quản lý hệ thống bán buôn.
 7. Bảng kê danh sách thương nhân, bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế, Giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu (nếu đã kinh doanh) của các doanh nghiệp đã hoặc sẽ thuộc hệ thống bán buôn sản phẩm rượu (tối thiểu phải có từ 03 thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu trở lên).
 8. Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng mua bán của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc của các doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu (trong đó ghi rõ địa bàn, loại sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh).
 9. Bản sao Giấy chứng nhận công bố hợp quy hoặc Giấy chứng nhận tiêu chuẩn các loại sản phẩm rượu của doanh nghiệp dự kiến kinh doanh.
 10. Hồ sơ về phương tiện vận chuyển bao gồm: bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng phương tiện vận chuyển (là sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê phương tiện vận tải phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp với thời gian thuê tối thiểu là 01 năm); tối thiểu phải có quyền sử dụng 01 xe có tải trọng từ 500 kg trở lên; đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian vận chuyển.
 11. Hồ sơ về năng lực tài chính: có năng lực tài chính bảo đảm cho toàn bộ hệ thống bán buôn của doanh nghiệp hoạt động bình thường (có Giấy xác nhận của ngân hàng có số dư tài khoản tối thiểu 300 triệu đồng).
 12. Bản sao Phiếu thu đã nộp phí và lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.

3.3. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (Điều 12 Thông tư 60/2014/TT-BCT)

01 (một) Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu chỉ áp dụng cho 01 (một) cửa hàng kinh doanh.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu như sau:

 1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu theo mẫu.
 2. Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế.
 3. Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại các cửa hàng kinh doanh và kho hàng của mình.
 4. Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng mua bán của các doanh nghiệp bán buôn sản phẩm rượu (trong đó ghi rõ loại sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh).
 5. Bản sao Giấy chứng nhận công bố hợp quy hoặc Giấy chứng nhận tiêu chuẩn các loại sản phẩm rượu của thương nhân dự kiến kinh doanh.
 6. Bản sao Phiếu thu đã nộp phí và lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.

Trình tự, thủ tục 

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

– Công dân, tổ chức: nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền nộp phí, lệ phí (nếu có) và nhận giấy biên nhận giải quyết hồ sơ.

– Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, trả giấy biên nhận cho công dân, tổ chức.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

+ Cơ quan có thẩm quyền thụ lý hồ sơ, xin ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu cần) trong quá trình giải quyết.

+ Hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ để trả cho công dân, doanh nghiệp.

Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:

+ Công dân nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền.

Cơ quan có thẩm quyền

(Điều 17 Thông tư 60/2014/TT-BCT)

 1. Vụ Công nghiệp nhẹ, Vụ Thị trường trong nước theo chức năng nhiệm vụ của mình chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công Thương thực hiện: Tổ chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, giám sát, thẩm định, trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt về Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu;
 2. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Tổ chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, giám sát, thẩm định, cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu.
 3. Phòng Công Thương; Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện: Tổ chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, thẩm định, cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu.

Công việc Vạn Luật sẽ thực hiện

 1. Tiếp nhận tài liệu, thông tin và nhu cầu của khách hàng: Giấy phép kinh doanh, nghành nghề, địa điểm, nhân sự, cơ sở vật chất…
 2. Tư vấn miễn phí và toàn diện các vấn đề pháp lý, các điều kiện và quy trình xin các loại Giấy phép kinh doanh rượu: Phân phối, Bán buôn, Bán lẻ,…
 3. Khảo sát cơ sở, tư vấn và cùng doanh nghiệp khắc phục các tồn tại về cơ sở vật chất: Sắp xếp quy trình theo nguyên tắc một chiều, dụng cụ, trang thiết bị, các điều kiện về tường, trần, nền, hệ thống thống gió, hệ thống điện, chất thải, kho bãi…
 4. Cung cấp và hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục hành chính: Bản sao, bản cam kết,…
 5. Xây dựng và nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh rượu tại cơ quan quản lý, đóng phí tại cơ quan quản lý
 6. Nhận kết quả và nhận Giấy phép kinh doanh rượu cho khách hàng.

“Bạn còn thắc mắc về các gói dịch vụ hay cần tư vấn các thủ tục pháp lý?

 Đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay 02473 023 698 để được tư vấn miễn phí.”

 

Tác Giả: Vạn Luật

Avatar
Mạng tư vấn pháp luật trực tuyến, hỏi đáp pháp luật online. Hỗ trợ, trao đổi và giải đáp kiến thức pháp luật tại Việt Nam. ĐT: 0919 123 698

Có thể bạn quan tâm!

Hình thức quảng cáo nào cần xin giấy phép, và những hình thức nào không cần phải xin giấy phép quảng cáo

Hình thức nào không cần phải xin giấy phép quảng cáo tại Việt Nam

Nội dung cần đọc:I. Cơ sở pháp lýII. Danh mục hồ sơTrình tự, thủ tục Cơ …

Trả lời

Call Now Button