Home / Kiến Thức / Giấy Chứng Nhận ATTP / Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm

Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm

Vệ sinh an toàn thực phẩm đang là một vấn đề đáng quan tâm của xã hội hiện nay. Bất kì một cá nhân, cơ sở hay doanh nghiệp nào khi kinh doanh thực phẩm cũng đều phải đảm bảo an toàn vệ sinh ăn uông cho người sử dụng, bởi mỗi ngày, số lượng người sử dụng dịch vụ ăn uống trực tiếp từ các cơ sở kinh doanh thực phẩm là không hề nhỏ.  Để đảm bảo quản lý chặt chẽ vấn đề Vệ sinh an toàn thực phẩm, pháp luật quy định các cơ sở kinh doanh thực phẩm đều cần tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn kĩ thuật, cơ sở vật chất, kiến thức và sức khỏe của người trực tiếp quản lý, chế biến, phục vụ sản phẩm đến tay khách hàng. Và giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm là một bắt buộc đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm hiện nay. Vấn đề được các cơ sở, doanh nghiệp quan tâm khi bước vào kinh doanh là  giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm xin cấp ở đâu, trình tự thủ tục như thế nào, và lệ phí là bao nhiêu. Cụ thể về vấn đề này, Vạn Luật chúng tôi xin phép cung cấp cho quý khách những thông tin cần thiết về giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

I.CƠ SỞ PHÁP LÝ

 • Căn cứ Luật an toàn thực phẩm năm 2010;
 • Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn thực phẩm;

II. TẠI SAO CƠ SỞ KINH DOANH PHẢI CÓ GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

Theo khoản 1 và khoản 2 Điều 3 Luật an toàn thực phẩm 2010 quy định nguyên tắc quản lý an toàn thực phẩm:

 1. Bảo đảm an toàn thực phẩm là trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
 2. Sản xuất, kinh doanh thực phẩm là hoạt động có điều kiện; tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải chịu trách nhiệm về an toàn đối với thực phẩm do mình sản xuất, kinh doanh.

Như vậy là, Luật đã chỉ ra rằng hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm là 1 ngành có điều kiện.

Theo đó, Nghị định số 38/2012/NĐ-CP tại Điều 12. Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm quy định: Việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được thực hiện đối với từng cơ sở sản xuất, kinh doanh; từng nhà máy sản xuất độc lập tại một địa điểm (sau đây gọi tắt là cơ sở), trừ các trường hợp sau: Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ; Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ; Bán hàng rong; Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn không yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt theo quy định. Bât kì 1 cơ sở sản xuất kinh doanh nào, muốn sản xuất, kinh doanh thực phẩm hợp pháp, đều phải được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Bởi lẽ, khi được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, tức là khi đó, cơ sở sản xuất, kinh doanh đã đáp ứng được các điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn mà pháp luật quy định cho 1 cơ sở sản xuất kinh doanh đủ điều kiện an toàn thực phẩm phải có, ví dụ như về các mặt: cơ sở  vật chất, quy trình chế biến, phương thức bảo quản, nhân lực phục vụ, an toàn vệ sinh môi trường… Và chỉ khi đảm bảo được cơ sở sản xuất kinh doanh đủ điều kiện an toàn thực phẩm thì mới được cấp giấy chứng nhận và đi vào sản xuất, kinh doanh phục vụ người tiêu dùng.

III. HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XIN VÀ THẨM QUYỀN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

Hồ sơ xin làm giấy chứng nhận an toàn thực phẩm sẽ được nộp tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và trách nhiệm cấp đối với danh mục thực phẩm nhất định. Các cơ quan này có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và tiến hành thẩm định cơ sở, sau đó cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cho cơ sở đủ điều kiện.

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được quy định tại Khoản 1 Điều 36 Luật an toàn thực phẩm, bao gồm:

 

 1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;
 2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 3. Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
 4. Giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp;
 5. đ) Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của Bộ trưởng Bộ quản lý ngành.

Trình tự, thủ tục nộp hồ sơ của Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được quy định tại Khoản 2 Điều 36 Luật an toàn thực phẩm:

 1. Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 35 của Luật an toàn thực phẩm; Tùy vào từng sản phẩm cơ sở sản xuất kinh doanh, căn cứ
 2. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; nếu đủ điều kiện thì phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Thẩm quyền cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được quy định tại Điều 35 Luật an toàn thực phẩm và Nghị định số 38/2012/NĐ-CP  quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn thực phẩm:

Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công thương quy định cụ thể thẩm quyền cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

Như vậy, tùy từng đối tượng sản phẩm cơ sở sản xuất kinh doanh mà nơi nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cũng khác nhau. Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thẩm quyền cấp, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý tại Điều 62, 63, 64 của Luật an toàn thực phẩm và Nghị định số 38/2012/NĐ-CP  quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn thực phẩm( Điều 12 Nghị định số 38).

Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại Điều 37 Luật an toàn thực phẩm:

 

 1. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có hiệu lực trong thời gian 03 năm.
 2. Trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hết hạn, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải nộp hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận trong trường hợp tiếp tục sản xuất, kinh doanh.

Lệ phí cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và lệ phí liên quan

 

 1. Lệ phí cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm lần đầu: 150.000đ/lần
 2. Lệ phí cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm: 150.000đ/lần
 3. Lệ phí cấp giấy xác nhận tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm: 30.000đ/người

Ngoài ra còn các khoản phí thẩm định cơ sở, xét thẩm hồ sơ, kiểm tra định kì và các khoản phí khác.

IV. HỒ SƠ VÀ QUY TRÌNH NỘP HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI VẠN LUẬT

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại Vạn Luật gồm có:

 

 1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;
 2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh(Quý khách hàng cung cấp);
 3. Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn của cơ sở kinh doanh(Vạn Luật soạn thảo);
 4. Bản vẽ sơ đồ mặt bằng của cơ sở kinh doanh và các khu vực khác(Quý khách hàng cung cấp);
 5. Bản mô tả quy trình chế biến cho các sản phẩm cơ sở kinh doanh(Quý khách hàng cung cấp);
 6. Giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh(Vạn Luật tư vấn, soạn thảo đề cương, tổ chức đưa cơ sở đi thi)
 7. Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp kinh doanh theo quy định của Cơ quan có thẩm quyền(Vạn Luật tư vấn, hướng dẫn, đưa tổ chức cơ sở đi khám)

Quy trình nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại Vạn Luật:

 

 1. Tiếp nhận thông tin và tư vấn khách hàng
 2. Khảo sát và viết báo cáo thuyết minh, tư vấn về cơ sở vật chất cho khách hàng.
 3. Chuẩn bị hồ sơ xin Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm dựa trên thông tin khách hàng cung cấp.
 4. Đại diện khách hàng nộp hồ sơ tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 5. Tham gia hỗ trợ đón tiếp đoàn thẩm định
 6. Theo dõi và phản hồi hồi đáp của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, theo dõi và phản hồi hồi đáp, thông báo kết quả hồ sơ cho khách hàng.
 7. Đại diện nhận Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Phí dịch vụ: ………………… VNĐ

Thời gian khách hàng sử dụng dịch vụ hỗ trợ từ Vạn Luật sẽ nhận được Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm từ 15 đến 35 ngày kể từ ngày nộp được hồ sơ hợp lệ.

V. TÀI LIỆU KHÁCH HÀNG CẦN CUNG CẤP

 

 1.   Bản sao đăng ký kinh doanh
 2.   02 Bản sao photo CMND của chủ cơ sở và những người trực tiếp sản xuất, kinh doanh (dự kiến tất cả khoảng 05 người) để phục vụ làm GCN tập huấn và Giấy khám sức khỏe nếu Quý khách hàng chưa tự làm được.
 3.   03 ảnh 4×6 và 04 ảnh 3×4 của chủ cơ sở và những người trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh (dự kiến tất cả khoảng  05 người) để phục vụ làm GCN tập huấn và Giấy khám sức khỏe nếu Quý khách hàng chưa tự làm được.

“Nếu bạn lựa chọn làm giàu bằng cách kinh doanh các lại hình dịch vụ này, nếu bạn có bất kì vướng mắc ào đó về các thủ tục pháp lý,

Đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay 02473 023 698 để được tư vấn miễn phí.”

Tác Giả: Vạn Luật

Avatar
Mạng tư vấn pháp luật trực tuyến, hỏi đáp pháp luật online. Hỗ trợ, trao đổi và giải đáp kiến thức pháp luật tại Việt Nam. ĐT: 0919 123 698

Có thể bạn quan tâm!

Đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhà hàng, ăn uống

Đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhà hàng, ăn uống

Nội dung cần đọc:I.CƠ SỞ PHÁP LÝII. TẠI SAO CƠ SỞ KINH DOANH PHẢI CÓ …

Call Now Button